Keminmaan Puurakenne Oy (KPR) grundades 1991 som takstolsfabrik. Vi tillverkar allt från traditionella fackverkstakstolar till personliga specialdesignade takstolar. Som träråvara använder vi senvuxen gran som fått växa långsamt uppe i norr, och arbetet utförs av yrkesspecialister inom branschen.

Våra kunder har förtroende för våra produkter. Största delen av vår produktion görs för inhemska projekt, men våra takstolar exporteras även till övriga delar av Europa och till Fjärran östern.

Välkommen och bekanta dig med vår effektiva produktion!

Hållbara takstolar av gran!

Vi tillverkar takstolar av noggrant sorterat virke. Våra takstolstyper är pulpet-, fackverks-, sax- och ramverkstakstol samt fackverk för bruksvind. I vårt sortiment ingår även fackverksbalkar och dymlade balkar. Takstolarna kan även branddimensioneras för att uppfylla brandteknisk klass R30.

I och med att takstolarna kan vara upp till 22 meter långa och ha en höjd på 5 meter omfattar en del av vår produktion även specialtillverkade takstolar för fabriks- och affärsbyggnader. Vid planeringen av ovanligare konstruktioner använder vi oss av pålitliga, moderna program.

Med rätt program

Alla takstolar som vi tillverkar genomgår en process på vår planeringsavdelning. Tack vare den kan vi garantera rätt dimensionering och konstruktionsstyrka. Vid planeringen används endast nyast möjliga planeringsprogram.

Vi levererar takstolar som har en dimensionering av toppklass och en hållbarhet som även tål arktiska snömassor!

Kontrollerad kvalitet

Vi satsar på kvalitet både då det gäller material och anställda. Vi ordnar regelbundet kurser för vår personal och vi är mycket måna om att hålla en hög kvalitet. Materialet vi använder är gran, och takstolarnas delar sammanfogas till en stabil helhet med hjälp av spikplåt. Materialet är av högsta möjliga kvalitet, garanterat hållbart stål.

Vi följer regelbundet med bl.a. fuktighetsvärdena hos vårt lagrade virke med hjälp av ytfuktmätare. Vid hårdhetsklassificeringen följer vi Inspecta Sertifiointi Oy:s klassificeringskriterier. Deras regelbundna kontroller är även en väsentlig del av vårt kvalitetstänkande.

Säker kvalitet med rätt utrustning

Våra produktionslokaliteter möjliggör tillverkning av takstolar med en maximilängd på 22 meter.

I våra produktionsprocesser använder vi automatiserade, effektiva produktionsmedel på ett så mångsidigt sätt som möjligt.

Produktion