Ge ditt hem
ett hållbart tak!
Keminmaan Puurakenne Oy har tilldelats CE-certifiering för tillverkning och kvalitetssäkring av sina produkter.

Flexibla leveranser i hela landet 

Vår logistik är utvecklad för att klara av snabba leveranser. Detta omfattar hela produktionskedjan från råvaruanskaffning till leverans av färdiga takstolar. Snabbhet är även fördelaktigt för våra kunder eftersom de olika arbetsmomenten endast tar minimalt med tid. En långtgående automatisering samt tillräckligt stora produktionslokaliteter möjliggör även tillverkning av ovanligare modeller eller särskilt stora takstolar. 

En betydelsefull del i vår välfungerande logistikkedja är ett lasersystem som noggrant visar hur varje takstolsdel ska fogas samman. Detta påskyndar vårt arbete samt garanterar naturligtvis att takstolen sätts ihop exakt enligt ritningarna.

Takstolar bör behandlas på ett lämpligt sätt 

För förvaring av stora takstolar krävs lämpliga utrymmen. Vi förvarar våra takstolar i fabriken under en så kort tid som möjligt och vi strävar efter att leverera takstolarna till kunderna så fort som möjligt efter att de har blivit klara.

Då man handskas med takstolar gäller det att ta i beaktande att konstruktionerna endast får kapas på de ställen som finns utmärkta i konstruktionsplanen och att förstärkningar som görs på plats på takstolarnas sidor kan inverka på konstruktionen och leda till att den trycks ihop.

Transport 

Vårt kvalitetstänkande gäller även överenskomna tidtabeller. För våra transporter använder vi oss av våra pålitliga samarbetspartner och deras tjänster.

KONTAKTUPPGIFTER

Keminmaan Puurakenne Oy
Teollisuuskylänraitti 2
94400 Keminmaa

Försäljning:
Tuomas Mokko
+46 906954599
tuomas.mokko@kpr.fi

Växel: 020 7433 590